Kadra i struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Gminnej Jednostce Usług Komunalnych zajmujemy się niezwykle szerokim zakresem prac na rzecz mieszkańców Gminy Łyse. Strategiczną częścią naszej działalności jest zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Jednocześnie realizujemy szereg prac związanych z utrzymaniem dróg i chodników gminnych, pielęgnacją zieleni, utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym bieżącą obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Obsługujemy gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze gminy w zakresie drobnych, a czasem i większych prac remontowych oraz innych usług. Realizujemy dużą część potrzeb logistycznych i transportowych gminy. Zajmujemy się bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, oraz dekoracji świątecznych na terenie gminy Łyse.

Zadania te realizuje kadra złożona z pracowników gospodarczych, kierowców, operatorów koparek i innego sprzętu koordynowanych przez specjalistę do spraw nadzoru i zaplecza technicznego. W pracy wykorzystujemy kompetencje pracowników w zakresie  elektryki, hydrauliki i innych dziedzin, które pozwalają nam być jednostką w dużej mierze samowystarczalną w codziennym funkcjonowaniu.

Częścią administracyjną działalności zajmuje się starszy specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych i kadrowych wraz z główną księgową zakładu. Całość działalności planuje, organizuje i nadzoruje kierownik jednostki zatrudniony bezpośrednio przez Wójta Gminy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-25
Data publikacji:2020-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1220