Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Komunikat w sprawie możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych informuje, że każdy mieszkaniec Gminy Łyse, który jest odbiorcą naszych usług ma możliwość otrzymania faktur drogą elektroniczną. Jest to nowoczesne i wygodne rozwiązanie do którego wszystkich Państwa serdecznie zachęcamy.

Aby skorzystać z tej opcji niezbędne jest złożenie stosownego „oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej”. Wypełniony i podpisany formularz można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych przy ul. Adama Chętnika 32, 07-437 Łyse.

Formularz dostępny jest tutaj